Schrijf je vandaag nog in voor de toelatingsproef Grafisch Ontwerp. Nog niet overtuigd? Kijk hier naar onze troeven

Visual Prosody

Er is een discrepantie tussen spraak en lezen. Doormiddel van spraak beschikken mensen over een breed scala aan communicatiemiddelen zoals intonatie, expressie en emotie. Deze specifieke hulpmiddelen (spraakfuncties) om een boodschap duidelijk(er) over te brengen en/of correct uit te spreken, worden geklasseerd onder de noemer prosodie. Tijdens het lezen van een tekst zijn deze tools of aanwijzingen echter niet aanwezig. Deze spraakfuncties kunnen van cruciaal belang zijn om exact te begrijpen wat de spreker tracht te vertellen. Expressief luidop lezen kan gekwantificeerd worden in termen van prosodische variaties.

Lettertypes zijn niet zo expressief als onze stemmen. Woorden die in een zin zijn samengesteld, zijn volledig uniform in gewicht, grootte en stijl. Een monotone stem schaadt de leesvaardigheid en het leesbegrip. Vanuit een ontwerpachtergrond en passie voor letters hebben we bewezen dat letterontwerp prosodie visueel kan maken, visuele prosodie genoemd. Bijkomend kunnen letters verschillende talen vertegenwoordigen die gebruik maken van andere fonemen. Het duidelijk visualiseren van deze fonemen komt het aanleren van nieuwe talen ten goede omdat het een ondersteunende functie biedt bij een correcte uitspraak.

READSEARCH toont aan dat visuele prosodie de leesvaardigheid en het leesbegrip voor verschillende doelgroepen verbetert.

Onderzoekers:
Prof. Dr. Ann Bessemans
Dr. Maria PĂ©rez Mena
Walda Verbaenen