Programma

Grafisch Ontwerp is een afstudeerrichting van de academische opleiding Beeldende Kunsten.

Eerste Bachelor

Voor de startende student Grafisch Ontwerp zijn beeldtaal, vorm en de betekenis van de beeldelementen, typografie, het ontwerpproces,... behoorlijk nieuwe begrippen. Daarom organiseert Grafisch Ontwerp gedurende semester 1 (de eerste 14 weken) ABC of 'Algemeen Beeldend Communiceren'. ABC is een creatieve onderdompeling waar de student kennis maakt met de basisingrediënten van het grafisch ontwerp in ruime betekenis: tekst, vorm, beeld en kleur. 

Tijdens de eerste 7 weken leer je vooral hoe beelden kunnen gelezen worden. Dit traject is een onderzoek naar de theoretische en pragmatische elementen van de beeldtaal, de functie en de betekenis van de beeldende elementen, de beeldende middelen en technieken. Een systematisch onderzoek naar de betekenis en het gebruik van de fysieke eigenschappen van beeld of vorm. Het doel is basiselementen die gemeenschappelijk zijn voor alle disciplines binnen de visuele communicatie, te leren kennen, beheersen en gebruiken.

In de volgende 7 weken ligt het accent op onderzoek naar inhoudelijke aspecten van beelden. Hoe beelden betekenissen kunnen genereren via associatie en contextualisering. De opdrachten worden meer concreet door gekoppeld te worden aan de basiskennis van de vier specialisaties, ateliers of studio's: Grafische vormgeving, Illustratieve vormgeving, Interactieve vormgeving en Reclamevormgeving.

Tijdens semester 2 (de volgende 14 weken) maakt de student kennis met die verschillende specialisaties/ateliers waar de opdrachten worden opgebouwd vanuit 4 clusters: copy, story, typo en concept. Binnen het cluster typo organiseert Grafisch Ontwerp een inleiding in de Typografie.

Tweede en derde Bachelor

In het tweede bachelorjaar van Grafisch Ontwerp worden de basis-competenties uitgediept. De student verfijnt zijn traject en kiest één van de vier specialisaties of maakt een combinatie meerdere specialisaties, ateliers of studio's. Op die manier kan hij geleidelijk een eigen parcours samenstellen dat gekoppeld is aan zijn interesse, persoonlijkheid en mogelijkheden.

In het derde bachelorjaar Grafisch Ontwerp staat specialiseren centraal. Er wordt naar een evenwicht gezocht tussen een traject van onderzoekend ontwerpen waarin bestaande begrippen, strategieën, concepten in vraag worden gesteld enerzijds en een probleemgestuurd model binnen de gekozen specialisatie anderzijds. De bacheloropleiding tot Grafisch Ontwerper wordt afgesloten met een bachelorproef die bestaat uit een bachelorproject en een paper.  

Master

Doelstelling van de masteropleiding Grafisch Ontwerp is de competenties van de student met een bachelordiploma Grafisch Ontwerp verder te ontwikkelen en te valoriseren zodat hij zijn loopbaan kan starten als grafisch ontwerper. In de masterproef formuleert de student een vraagstelling van vormelijke of communicatieve aard, in een culturele, maatschappelijke of commerciële context. Via een onderzoekstraject realiseert hij een vormelijk en inhoudelijk authentiek en creatief antwoord.

Meer info: contacteer Erica.Cselotei@PXL.BE, coördinator Grafisch Ontwerp