MAD ABOUT ARTS? Maar nog geen beslissing genomen wat of waar je volgend jaar wil studeren. Kijk hier voor meer info

1BA Grafisch Ontwerp

Grafisch Ontwerp is een afstudeerrichting van de academische opleiding Beeldende Kunsten.

Ontwerpen met het oog voor de toekomst

De opleiding Grafisch Ontwerp start volgend academiejaar met een vernieuwd curriculum, dat is opgebouwd uit verschillende modules en keuzetrajecten (zie curriculumtabel op deze pagina). In het eerste bachelor maak je via een spannende ondekkingsreis kennis met het vakgebied. Vanaf het tweede bachelor ga je je verdiepen en maak je een keuze uit meerdere modules. Hierbij heb je de mogelijkheid om vanuit je eigen sterke punten je te verdiepen in één specifiek vakgebied of heb je de optie om je horizon te verbreden via de keuze van meer diverse modules. In het derde bachelor ga je specialiseren en studeer je af met een persoonlijk project: de Bachelorproef.  

Een grafisch ontwerper is iemand die creatief, onderzoekend en ondernemend is. Tijdens de opleiding leer je niet alleen hoe te ontwerpen, maar leer je ook de theoretische kennis die ervoor zorgt dat je designs sterker en meer doordacht worden. Daarnaast volgt je verschillende modules ter ondersteuning van je grafische ontwerppraktijk en onderzoeksvaardigheden zoals tekenen, digitale technieken, beeldanalyse en onderzoeksconcepten, ... 

De opleiding Grafisch Ontwerp is dé springplank naar jouw toekomst als designer. Vanuit een kritische houding zal je conepten en designs ontwikkelen die de snel veranderende samenleving en wereld waarin wij leven mee vorm geven.

Spelenderwijs ontwerpen 

Het eerste bachelor staat in het teken van creatieve opdrachten die op een speelse manier (PLAY) experiment en groei stimuleren. Door een aaneenschakeling van modules zoals Exploring Materials, Type & Typography, Visual Narratives en Virtual & Immersive, gecombineerd met algemene theorie en artistiek onderzoek, geven we je artistieke vaardigheden een stevige basis.

Exploring Materials: Studenten verkennen de tastbare aspecten van ontwerpen en leren hoe verschillende materialen en speelse elementen kunnen bijdragen aan een visuele taal. Studenten experimenteren met diverse materialen om tactiele en interactieve designs te creëren, wat creativiteit en praktische ervaring aanmoedigt.

Type & Typography: Studenten verkennen de basisprincipes van letterontwerp, typografie en de rol ervan in visuele communicatie. Dit omvat letterkeuzes en -stijlen, lay-out en hiërarchie. Studenten leren hoe ze typografie kunnen gebruiken als een krachtig hulpmiddel in grafisch ontwerp.

Visual Narratives: Studenten leren hoe ze overtuigende visuele verhalen kunnen brengen en de bouwstenen van beelden kunnen begrijpen. Visuele grammatica is essentieel voor een goed ontwerp. Studenten leren de regels van visuele taal, waardoor ze hun ideeën samenhangender kunnen overbrengen.

Virtual & Immersive: Studenten worden onderwezen in essentiële kennis over immersive en virtual design, waarmee ze een brede reeks aan tools aangereikt krijgen om de voortdurend evoluerende virtuele wereld te verkennen en te begrijpen. In de huidige context wordt van ontwerpers in dit domein steeds vaker verwacht dat ze flexibel zijn en hun benadering aanpassen door een diverse set van digitale media te gebruiken. 

Kijk hier naar de nieuwe video van Grafisch Ontwerp.

Wens je meer info of heb je specifieke vragen?

Contacteer Johan Vandebosch (Johan.Vandebosch@PXL.BE), coördinator Grafisch Ontwerp