Schrijf je vandaag nog in voor de toelatingsproef Grafisch Ontwerp. Nog niet overtuigd? Kijk hier naar onze troeven

PhD@MAD-Research

Binnen MAD-Research wordt er veel belang gehecht aan het onderzoek in de kunsten dat moet toelaten om onderzoekers in de kunsten ruimte te geven tot reflectie en verdieping in en vanuit de eigen artistieke/ontwerpende praktijk. Vandaar dat MAD-Research zowel op inhoudelijk vlak als op financieel vlak ondersteuning biedt voor het doctoraat in de kunsten. Op deze manier is het onze ambitie om op vlak van het onderzoek in de kunsten en het ontwerpende onderzoek een toonaangevende positie in te nemen, zowel in Vlaanderen als internationaal.

Binnen MAD-Research worden doctoraten in de kunsten ondersteund die aansluiting vinden bij één van onze vier onderzoeksdomeinen (ART EDUCATION, FRAME, MANUFrACTURE and READSEARCH). Daarom is het ook noodzakelijk dat een promotor vanuit de Universiteit Hasselt je onderzoeksvoorstel inhoudelijk ondersteunt. Heel wat van onze PXL-MAD-docenten kunnen als promotor vanuit de Universiteit Hasselt optreden waardoor we binnen MAD-Research ook op dat vlak heel wat ervaring in huis hebben. Daarnaast biedt ook de Doctoral School of Behavioral and Humanities (Universiteit Hasselt) de nodige inhoudelijke ondersteuning voor onze doctoraten in de kunsten.

Wat betreft de financiering van de doctoraten in de kunsten zijn we afhankelijk van externe financieringskanalen (voornamelijk FWO) maar beschikken we daarnaast ook over eigen financieringsmiddelen (BOF-UH, academiseringsmiddelen PXL-MAD). Indien interesse, neem zo snel als mogelijk contact op met bert.willems@pxl.be of inge.lens@uhasselt.be.

Contact:
Prof. Dr. Bert Willems
Onderzoekshoofd PXL-MAD
bert.willems@pxl.be
+32 497 979260

Website Doctoral School of Behavioral and Humanities