MAD-research

Binnen PXL-MAD willen we de toon zetten in het artistieke onderzoeksveld. Dit doen we door ons onderwijsaanbod te verbinden met het onderzoek binnen PXL-MAD-Research. MAD-Research geeft de inhoudelijke ontwikkeling, de organisatie en valorisatie van onderzoek vorm met een grote aandacht voor media, kunst, design en maatschappij. De focus ligt op onderzoek gebaseerd op de publieke ruimte, onderzoek dat het (kunst)object benadert vanuit een cross-disciplinaire aanpak, en onderzoek naar verschillende media die 'zweven' tussen datgene wat traditioneel als tekst of als beeld ervaren wordt. Het onderzoek wordt gestructureerd en aangestuurd vanuit drie onderzoeksdomeinen die hun werking ontwikkelen in samenwerking met de Faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt: FRAME, MANUFrACTURE en READSEARCH.