Bezoek de expo No More Boring Art! The Other Side. Kijk hier voor meer informatie

MAD-projects

In het kader van maatschappelijke dienstverlening werken 3e bachelor Grafisch Ontwerp binnen de module MAD-PROJECTS gedurende een halve dag per week aan projecten voor externe opdrachtgevers. De projecten worden zo veel als mogelijk ontwikkeld via teamwork over de verschillende disciplines heen (Grafische Vormgeving, Illustratieve Vormgeving, Interactieve Vormgeving en Reclame Vormgeving).

In de strikte zin wordt maatschappelijke dienstverlening in het decreet beschreven als “alle prestaties ten behoeve van derden, tegen vergoeding geleverd door de diensten van een hogeschool of hieraan verbonden personen, en die voortvloeien uit aan de hogeschool aanwezige kennis, resultaten van projectmatig wetenschappelijke onderzoek of technologie”.

Via deze projecten wordt de productie, het engagement en de teamgeest positief gestimuleerd en leren de studenten werken binnen strakke(re) deadlines en realistische budgetten. Bovendien zijn de resultaten van zulke opdrachten een interessante aanvulling van het persoonlijk portfolio van de student.

Tenslotte komt de opleiding op deze manier tegemoet aan de noden van VZW’s en NGO’s die nood hebben aan communicatie en vormgeving, maar hiervoor vaak onvoldoende budget hebben om een professioneel full-service bureau in te huren.
Zo werkten we de laatste jaren voor o.a. Het Vlaams Parlement, Stad Hasselt, Hasselt Zorgstad, ZOL Campus Genk, CAW Limburg, Landelijke Kinderopvang, Sint-Gerardus Diepenbeek en tal van andere zorgcentra in Limburg.

Meer info:
Coördinator: Luc Rerren, Luc.Rerren@PXL.BE