Opleiding Beeldende Kunsten

PXL-MAD School of Arts Hasselt organiseert een academische Bachelor- en Masteropleiding opleiding in de beeldende kunsten met als afstudeerrichtingen grafisch ontwerp en vrije kunsten.

 

Bacheloropleiding beeldende kunsten, afstudeerrichting grafisch ontwerp

De afstudeerrichting grafisch ontwerp van de academische Bacheloropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van  3 jaren (180 studiepunten).

Je start in Bachelor 1 met Algemeen Beeldend Communiceren (ABC). ABC is een creatieve onderdompeling waarin je als student kennis maakt met de basisingrediënten van het grafisch ontwerp in ruime betekenis: tekst, vorm, beeld en kleur. Tijdens semester 2 maak je kennis met de verschillende specialisaties of designstudio’s: Graphic Design, Illustration Design, Interaction Design en Advertising Design. De opdrachten in de studio’s worden ondersteund door theorie over copywriting, storytelling, typografie en conceptdenken.

In Bachelor 2 krijgen je basiscompetenties meer diepgang. Je verfijnt je traject en kiest één van de vier specialisaties OF je kan ook een combinatie maken van meerdere designstudio’s. Op die manier stel je geleidelijk aan een eigen parcours samen dat gekoppeld is aan je persoonlijke interesse en mogelijkheden.

In Bachelor 3 staat specialiseren centraal. Er wordt naar een evenwicht gezocht tussen een traject van onderzoekend en probleemgestuurd ontwerpen binnen de gekozen specialisatie. De afstudeerrichting grafisch ontwerp wordt afgesloten met een bachelorproef, een artistiek onderzoek dat bestaat uit een bachelorproject en een -paper. 

Naast de designstudio’s is er een uitgebreid aanbod van ondersteunende praktijkgerichte opleidingonderdelen (beeldanalyse, tekenen en technieken) maar ook theorie en onderzoek vormt een fundamenteel onderdeel van het curriculum. De afstudeerrichting grafisch ontwerp organiseert jaarlijks gastlezingen, workshops, tentoonstellingen en studiereizen.

 

Masteropleiding beeldende kunsten, afstudeerrichting grafisch ontwerp

De afstudeerrichting grafisch ontwerp van de academisch Masteropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van 1 jaar (60 studiepunten).

In de Masteropleiding worden je verworven competenties uit de Bacheloropleiding verder ontwikkeld zodat je wordt voorbereid op een loopbaan als grafisch ontwerper en/of als onderzoeker in een academische omgeving. Het hoofdaandeel van de Masteropleiding bestaat uit het initiëren van een autonoom onderzoek, de masterproef, met een artistieke en een talige output. Daarnaast kan je kiezen uit een ruim aanbod van mastermodules ter ondersteuning van je masterproef.

Kijk hier voor meer informatie over Grafisch Ontwerp

 

Bacheloropleiding beeldende kunsten, afstudeerrichting vrije kunsten

De afstudeerrichting vrije kunsten van de academisch Bacheloropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van 3 jaren (180 studiepunten).

In de afstudeerrichting vrije kunsten kan je als student kiezen uit zes hoofdateliers: Juweelontwerp & Edelsmeedkunst, Keramiek, Open Lab, Schilderkunst, Sculptuur & Installatie en Vrije Grafiek. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid je te verdiepen in het minor-atelier Glas. In tegenstelling tot de afstudeerrichting grafisch ontwerp, waar je eerst kiest vanaf Bachelor 2, start je als beginnende student in de afstudeerrichting vrije kunsten onmiddellijk in een hoofdatelier.

In de afstudeerrichting vrije kunsten leiden we studenten op tot authentieke, eigenzinnige en onderzoekende kunstenaars en ontwerpers. De expertise van de docenten van de afstudeerrichting vrije kunsten zorgt daarbij voor een stimulerende context. Dialoog en reflectie tussen studenten onderling, alsook met docenten en externe kunstenaars, worden gestimuleerd. Presentatie van het werk in de vorm van tentoonstellingen, zowel binnen als buiten de hogeschool, is eveneens een essentieel onderdeel van het curriculum.

 

Master Vrije Kunsten

De afstudeerrichting vrije kunsten van de academisch Masteropleiding beeldende kunsten bestaat uit een programma van 1 jaar (60 studiepunten).

Waar de afstudeerrichting vrije kunsten van de Bacheloropleiding beeldende kunsten voornamelijk ingaat op de traditie, technieken en beeldtaal van een of meerdere disciplines focust de afstudeerrichting vrije kunsten van de Masteropleiding beeldende kunsten nog meer op het ontwikkelen van een onderbouwd, individueel discours en een open geest.

Het hoofdaandeel van de Masteropleiding bestaat uit het initiëren van een autonoom onderzoek, de masterproef, met een artistieke en een talige output. Daarnaast kan je kiezen uit een ruim aanbod van mastermodules ter ondersteuning van je masterproef.

Kijk hier voor meer informatie over Vrije Kunsten