Aan het portfolio van studenten wordt momenteel gewerkt.

Portfolio student