MAD ABOUT ARTS! Maar nog geen beslissing genomen waar je na de zomer wil studeren?  Kijk hier voor meer info

FRAME

FRAME stelt het beeld centraal. Beelden worden daarbij ruim opgevat. We hebben het niet enkel over te kaderen beelden zoals schilderijen, tekeningen of foto’s. Ook installaties, sculpturen, interieurs, gebouwen, landschappen, literaire teksten, zelfs metaforen en filosofische concepten worden beschouwd als cruciale verbeeldingen van de werkelijkheid, als beeldende kunst dus.

FRAME koestert de waarde en noodzaak van de fragiele connectie tussen discipline en discours. We verkennen onconventionele vormen van kennisvergaring en -overdracht, die kunnen leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden. De artistieke praktijk zelf is een substantieel onderdeel van het onderzoek, als een vorm van denken in en door beelden en ruimtes.

FRAME is een interdisciplinaire onderzoeksgroep die bestaat uit onderzoekers in de kunsten (PXL / MAD-Research) en (interieur)architectuur (UHasselt / ARCK). Architectuur en de kunsten genereren een nieuwe vorm van kennis, niet in het minst ervaringskennis, die vraagt om een passende taal – verbaal, visueel en ruimtelijk. Dit houdt een zekere toewijding in, het betekent vertragen en de tijd nemen om na te denken, om zorgvuldig en aandachtig waar te nemen. Via schrijven, schetsen, schilderen, bouwen en tekenen ontwikkelen we een discours dat de gesprokkelde ervaringen weergeeft op een unieke manier.

Contact:
Dr. Patrick Ceyssens & Prof. Dr. Arne De Winde
Coördinatie FRAME
patrick.ceyssens@pxl.be & arne.dewinde@pxl.be