MAD ABOUT ARTS! Maar nog geen beslissing genomen waar en wat je volgend jaar wil studeren?  Kijk hier voor meer info

Studiekosten & Sociale Dienst

Studiegeld

Het studiegeld dat je betaalt voor een academiejaar, hangt af van het type studiecontract, het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven en je mogelijk recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid. Doe hier je aanvraag!. Je kan ook altijd terecht bij de sociale dienst voor info en hulp bij de aanvraag.

Zonder studietoelage betaal je in academiejaar 2021-2022 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten € 961,90. Een bijna-beursstudent betaalt € 505,90. Beursstudenten betalen een bedrag van € 113,20.

Eventuele bijkomende kosten
- aankoop laptop
- aankoop cursussen
- huur kot
- vervoerskosten
- ontspanningsactiviteiten
- …

Sociale Dienst

Als student kan je plots geconfronteerd worden met allerlei sociale, administratieve, financiële of andere problemen. De deur van de maatschappelijk assistenten staat steeds open om te luisteren naar jouw verhaal.
Voor allerhande advies en informatie aangaande je statuut als student, kinderbijslag, werkloosheid, mutualiteit, OCMW-steun, studeren met een RVA-vrijstelling, werken als jobstudent, vakantiewerk, … kan je er steeds terecht.

Moeilijkheden om je studies te financieren?
Misschien kom je wel in aanmerking voor een STUVO-toelage. Na een financieel onderzoek gaan wij na wat de mogelijkheden zijn. Zo bestaat er een toelage op vlak van studiereizen, materialen, openbaar vervoer, op kot gaan, laptop,... Opgelet! Deze financiële tussenkomst heeft niets te maken met een beurs of studietoelage van de Vlaamse Overheid. Vraag hier je STUVO toelage aan vanaf 1/7/2022

Bereikbaarheid:
De sociale dienst is bereikbaar van 08:30 tot 17:00, behalve op dinsdag- en vrijdagnamiddag. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we bereikbaar tot 21:30. Je kan een afspraak maken via mail naar socialedienst@pxl.be.

Je kan ook steeds rechtsreeks contact opnemen met een van de medewerkers: 

romina.bijnens@pxl.be
+ 32 11 77 58 42
+ 32 479  88 52 49

krista.derks@pxl.be
+ 32 11  77 58 43
+32 488  35 47 53

evelien.vanmelckebeke@pxl.be
+32 11  77 58 41
+32 489  78 12 42

rajee.custers@pxl.be
+32 11  77 58 44
+32 484  12 45 92