Maxim Schoups, masterstudent Advertising Design, wint New Blood Award in Londen. Kijk hier voor meer info

Navigation

Door de toename van digitale technologie wordt het begrijpen van nieuwe manieren van lezen van groot belang. Bovendien verandert de complexiteit en de groei van informatie en nieuwe media niet alleen de manier waarop we lezen, maar ook hoe en hoeveel we lezen. We willen onderzoeken hoe geavanceerde typografie de leesvaardigheden en ontwikkeling van lezers kan beïnvloeden en verbeteren.

READSEARCH is op zoek naar verfijnde manieren van lezen op een micro- en macroniveau, om nieuwe benaderingen te bieden van (beïnvloedende) typografische navigatie in niet-lineair en lineair lezen met gecombineerde voordelen van zowel lezen op scherm alsook van papier. Het doel is om nieuwe inzichten te geven door het ontwerpen van publicaties met behulp van rastersystemen, teksten lezen, woord-beeld interactie, lettertypesets en hun onderlinge relaties. Door het aftasten van de grenzen in dit bereik willen we onder andere de leesvaardigheid verbeteren, wat een belangrijke factor is bij het verbeteren van algemene geletterdheid en kennis van specifieke onderwerpen.

Onderzoekers:
Prof. Dr. Ann Bessemans
Dr. Maria Pérez Mena
Janneke Janssen
Sabina Sieghart