MAD ABOUT ARTS? Maar nog geen beslissing genomen wat of waar je volgend jaar wil studeren. Kijk hier voor meer info

Passage

Passage wil een onderzoekslijn zijn die in samenwerking met de onderzoeksgroepen FRAME, MANUFrACTURE en TRACE onderzoek doet naar literaire non-fictie en creatief-kritisch schrijven: als een valabele methode binnen artistiek en ontwerpmatig onderzoek en als een vorm van kritische reflectie. 

Creatief-kritisch schrijven, zoals de naam al aangeeft, is een hybride genre dat een kritische en rigoureuze cultuurwetenschappelijke reflectie op kunst en theorie combineert met literaire en artistieke methodes. Tegelijkertijd laat het toe verschillende media en praktijken te combineren. Vergelijkbaar met literaire en essayistische teksten gebruikt het persoonlijke, belichaamde en emotionele inzichten, zonder afbreuk te doen aan de kritische academische dimensie.

en belangrijke focus hierbij is de relatie tot de culturele traditie, die zowel bij FRAME, MANUFrACTURE als TRACE vaak een vertrekpunt vormt van het gevoerde onderzoek. Passage wil non-fictie en creatief-kritisch schrijven verkennen als een sleutelpraktijk in het begrijpen van tradities in een hedendaagse context, en ze koppelen aan andere praktijken en domeinen binnen kunst en architectuur.

Onderzoekers:
Prof. Dr. Kris Pint
Dr. Nadia Sels
Maria Gil Ulldemolins