Schrijf je vandaag nog in voor de toelatingsproef Grafisch Ontwerp. Nog niet overtuigd? Kijk hier naar onze troeven

The Other Image Society

Onze beeldcultuur kenmerkt zich door een voortdurende vervaging van grenzen: tussen fysiek en denkbeeldig, tussen creatie en interpretatie, tussen oorspronkelijk en verwijzend. FRAME - The Other Image Society ontwikkelt via beelddenken omgangsvormen voor deze dynamieken. Daarbij sluiten we geen enkel beeldend medium uit.

Het lezen van een beeld wordt steeds beïnvloed door bestaande denkkaders. Door een close reading, die enkel rekening houdt met wat binnen het kader van het beeld gebeurt en met kennis die het zelf aanbiedt, kan je die denkkaders bijstellen. Het kader wordt niet aan het werk opgelegd, maar door het werk uitgedragen. Dat vereist een uitbreiding van wat we verstaan onder denken. We beschouwen beelden als een alternatieve manier van kennisverwerving, een nieuwe vorm van denken

In het maken gaat het niet puur om het ontwikkelen van goede beelden, maar ook om het onderbouwen van een kritische blik die waardevol verbindt via de voortdurende bevraging van het statuut van het beeld in een door beelden overwoekerde samenleving. Actief, artistiek onderzoek draagt bij aan deze nieuwe denkvorm: de ontwikkeling van eigen beelden slijpt je prisma op de wereld.

Onderzoekers:
Dr. Sofie Gielis
Dr. Patrick Ceyssens
Dr. Tom Lambeens
Dr. Griet Moors
Dr. Carla Swerts
Dr. Remco Roes
Giovanna Caimmi
Elise Van Mourik
Ingel Vaikla
Eleanor Duffin