Reserveer hier je veilige privé rondleiding on campus. Je maakt kennis met docenten, het curriculum en de ateliers. Zo helpen we je de juiste keuze te maken in je verdere studieloopbaan.

 

Communicating Design

Deze onderzoekslijn richt zich op het inzichtelijk maken van het creatieve proces en het expliciteren ervan. Het doel van het onderzoek is dus enerzijds transparantie verkrijgen in het onzekere proces van cognitieve handelingen en strategieën die een ontwerper/maker al denkend en handelend doorloopt om, ondanks soms beperkte informatie, via verbeelding en constructieve onbedachtzaamheid te komen tot originele en unieke artefacts. Anderzijds wil het onderzoek ook kennis opdoen met betrekking tot mogelijke strategieën om het eigen ontwerpproces inzichtelijk te maken (voor eigen gebruik of gericht op anderen). Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat het proces zelf en de explicitering ervan onlosmakelijk verbonden zijn, om zo te komen tot een beter begrip van het ontwerpen en de communicatieve processen die hierin een rol spelen.

Onderzoekers:
Dr. Karen Wuytens
Prof. Dr. Bert Willems
Dr. Anneleen Swillen

Doctorandi:
Joani Groenewald