MAD ABOUT ARTS! Maar nog geen beslissing genomen waar je na de zomer wil studeren?  Kijk hier voor meer info

Expo The Book Lovers

De laatste jaren is er een proliferatie van beeldende kunstenaars die romans maken als onderdeel van hun bredere kunstpraktijk. In die zin is het mogelijk de kunstenaarsroman te zien als een nieuw medium in de beeldende kunst, net als bijvoorbeeld video of performance. Toch is er heel weinig over bekend.

In het kader van hun onderzoek naar de kunstenaarsroman hebben The Book Lovers (David Maroto en Joanna Zielińska) een collectie en bibliografie van kunstenaarsromans aangelegd (642 titels tot op heden), met de ondersteuning van het M HKA, dat ze genereus in bruikleen gaf voor de tentoonstelling It's Hard Being a Character in Somebody Else's Novel aan PXL-MAD Hasselt. De collectie kunstenaarsromans wordt in haar geheel tentoongesteld, is onderverdeeld per categorie (Fantasy, Memoires, Erotiek, Avontuur, Kunst, Drama, Gewone Fictie) en maakt deel uit van een installatie waarin het publiek de kans krijgt direct in contact te komen met het materiaal.

PROGRAMMA

Woendag 29 en donderdag 30 maart is er een educatief programma voor studenten van de PXL-MAD, maar ook het brede publiek, met gesprekken en performances van kunstenaars Cally Spooner en Georgina Starr, die beiden aan hun kunstenaarsromans werken. De aandacht zal uitgaan naar het creatieve proces, om te bekijken hoe deze projecten zich situeren op het snijvlak van schrijven, kunstpraktijk en performance.

Symposium: woensdag 29 maart, 15.00–18.00
Workshop: donderdag 30 maart, 10.00–14.00.

Expo The Book Lovers, van 10 tot 31 maart 2023, maandag — vrijdag van 12:00 tot 18:00

De expositie, de rondleidingen en het educatief programma is een organisatie van KRIEG?

 

Waar?: 
MAD Gallery
PXL-MAD School of Arts
Campus Elfde Linie, gebouw G
3500 Hasselt
Meer evenementen van PXL-MAD