PXL-MAD organiseert een nieuwe en unieke opleiding eArts. Benieuwd? Kijk hier voor meer informatie
 

MASieraad

For the English version click here!

 

Wat is MASieraad

MASieraad is een internationale tweejarige Masterclassprogramma (Engelstalig) en heeft een brede kijk op sieraden. Het kritisch bevragen van sieraden als kunst of design is essentieel voor de toekomst van het sieradenvak. MASieraad herkent het maken van sieraden, in zijn intieme, symbolische, menselijke en materiële facetten, als leermodel voor hedendaags design in brede zin.

De initiatiefnemers Gijs Bakker, Ruudt Peters en Ted Noten vertegenwoordigen 50 jaar hedendaags Nederlands sieradenontwerp op zijn best, terwijl Liesbeth den Besten de auteur is van een bestseller en vaak geciteerd naslagwerk over hedendaagse sieraden. Samen met architect Leo Versteijlen, de voormalige directeur van Design Academy Eindhoven en AMFI, Liesbeth in 't Hout, richtten ze in samenwerking met PXL-MAD School of Arts Hasselt het internationale tweejarige Masterclassprogramma MASieraad Hasselt – Amsterdam op.

Voor wie

De kleinschalige concentratie van sieraden, en de relatie tussen mensen, hun lichaam en hun omgeving, moeten de interesse van onze deelnemer wekken.
MASieraad H-A verwacht van studenten dat ze de uitdaging aangaan om sieraden kritisch in vraag te stellen, zowel individueel als tijdens het werken in groepen, en om verder te denken dan de grenzen van sieraden.
MASieraad H-A verwacht dat studenten het belang van verkenningen in interdisciplinaire theoretische studies begrijpen als een integraal onderdeel van het Masterclass-programma.

Educatief Programma MASieraad H-A 2022-2023

Het programma bestaat uit drie delen: Studio, Context en Discourse.

Studio biedt drie intensieve ontwerpworkshops aan door elk van de initiatiefnemers en zijn partner-docent. Deze drie workshops gaan over verschillende onderwerpen die door de initiatiefnemer zijn gekozen.

Gijs Bakker & Louise Schouwenberg
In Gijs & Louise studio worden de studenten begeleid in het begrijpen van hun inspiratiebronnen en gebruiken dat begrip om hun eigen sterke te ontwikkelen op het gebied van juweelontwerp. Elke student brengt zijn culturele, sociale en politieke achtergrond in, bijvoorbeeld door onderzoeksonderwerpen te kiezen die nauw verbonden zijn met die achtergrond. Stap voor stap leert elke student hoe hij zich de inspiratie kan toe-eigenen en vertalen naar een heel persoonlijk project.

De verwevenheid van experimenteel onderzoek, kritische reflectie en maken is cruciaal. Voor elke fase van het project vragen we de studenten om te experimenteren met een grote verscheidenheid aan materialen en media, en elk idee uit te voeren dat tijdens het proces opduikt. Afgezien van intensieve feedbacksessies door reguliere docenten, en naast het ontvangen van maakinstructies, krijgen de studenten filmlessen om hen te leren hoe ze hun projecten in grotere verhalen kunnen opnemen, en ze krijgen lezingen over 'auteurschap', 'auto-etnografie', 'semiotiek' en lezingen over voorbeeldige werken van andere beoefenaars.

Ted Noten & Kalkidan Hoex
Ted & Kalkidan geeft je een themaopdracht om tijdens de workshop grondig te verkennen. Onze workshop is gericht op maatschappelijke urgentie en relevantie. We zullen ons concentreren op de context. Oplossingsgericht denken en maken zijn in onze ogen erg belangrijk. We zullen ons ook richten op marketingstrategie en manieren om te leren hoe je jezelf als ontwerper kunt positioneren in een diffuse markt.

Ted's 40-jarige ervaring als ontwerper van sieraden, objecten en interactieve situaties, en Kalkidan's up-to-date aanpak, het combineren van sieraden met mode, muziek, handgetekende strips, illustratie en film, en hun verschillende netwerken, zullen het een ideale combinatie maken. Zowel Ted als Kalkidan zijn geïnteresseerd in een multidisciplinaire en collaboratieve aanpak, in een reeks technieken, materialen en esthetiek, en zijn geïnteresseerd in andere manieren buiten het gebruikelijke circuit om hun werk te presenteren. Aangevuld met lezingen/workshops van "buiten" zal er genoeg ‘turbulentie’ zijn om je eigen identiteit als kunstenaar te vinden/vallen/ontwikkelen.

Ruudt Peters & Estela Saez
De educatieve benadering van Ruudt en Estela beweegt zich als een spirituele reis die de betekenissen van het leven en het bestaan in twijfel trekt. Door objecten op emotioneel niveau te laten opereren, ontstaan tal van ontwikkelingen uit individuele keuzes en beslissingen.  Het gebruik van materialen en technologieën, concepten en zorgen, die deel uitmaken van onze huidige tijd, zorgen ervoor dat we de 'Tijdgeest' (de geest van het heden) in onze creaties interpreteren.

Het proces is belangrijker dan het eindresultaat, de nadruk wordt gelegd op maken en herhalen, om het rationele brein uit te schakelen en verbinding te maken met het onderbewuste.  Studenten zullen het proces van maken opnieuw bekijken met een evenwichtige kennis van het bewuste en onbewuste, in een poging om ze allebei te combineren. Met veel individuele en collaboratieve praxis, kritisch denken en zelfexpressie. Ruudt en Estella gaan in hun aanpak de confrontatie niet uit de weg en ondersteunen de student bij het vertalen van het persoonlijke naar een universele (maar onderscheidende) taal.

Discourse verweeft en combineert de drie studio's het hele jaar door met elkaar. In Discourse, onder leiding van Liesbeth Den Besten & Mònica Gaspar, ligt de nadruk op theoretische verkenningen en reflectie. Het is een training in het bespreken en uiten van ideeën die verbanden leggen tussen de artistieke praktijk en de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.
Het resultaat van Discourse is een geschreven scriptie op basis van een thema dat het laatste artistieke project van de studenten tijdens het 2e jaar zal ondersteunen. In het tweede semester van het eerste jaar gaan de studenten aan de slag met hun scriptie, definiëren ze een thema van belang, verduidelijken ze hun vraag, zoeken ze naar bronnen en beginnen ze met het schrijfproces. Het wordt afgesloten met een conceptonderzoeksartikel. In het 2e jaar, voor de herfstvakantie, wordt de masterproef afgerond.

Context is een begeleidend programma om te informeren en te inspireren. Het academisch jaar begint met een introductie van twee weken in Amsterdam. Daarna volgen twee weken waarin Hasselt en omgeving worden verkend. De rest van het jaar bestaat uit het verbinden van het curriculum met de interesses van de studenten, bijvoorbeeld kleine seminars, films, boekrecensies, studiobezoeken, enz.

Praktische informatie

Toekomstperspectieven
In ons curriculum richten we ons op de toekomstige beroepspraktijk van onze student, we zullen bijvoorbeeld tijd besteden aan het analyseren van markten, gemeenschappen en strategieën. Na het afronden van MASieraad H-A kunt u profiteren van het uitgebreide netwerk van vier gerenommeerde professionals in sieraden en design. Studenten krijgen een realistisch beeld van de wereld in het algemeen en van sieraden, kunst en design in het bijzonder. Je hebt een veelheid aan mogelijkheden die op verschillende gebieden kunnen worden gebruikt, van ontwerp en kunst tot curatie, schrijven en onderzoek.

Master Diploma en Certificaat MASieraad H-A
Het Masterclass-programma MASieraad H-A is een geïntegreerd programma van de Master in Visual Arts specialisatie Jewellery Design, Gold and Silversmithing en postdoctoraal onderwijs. Succesvolle afronding van het Masterclass-programma leidt tot een masterdiploma in Visual Arts specialisatie, sieradenontwerp, goud- en zilversmeden en een certificaat MASieraad H-A.

Locatie en faciliteiten
De stad Hasselt is de hoofdlocatie van MASieraad H-A.

Adres
PXL-MAD, School of Arts
Campus Elfde Linie, gebouw G
Elfde-Liniestraat 25
3500 Hasselt België

www.pxl-mad.be

Het nieuwe gebouw van PXL-MAD beschikt over state of the art werkplekken, volledig uitgerust met de nieuwste technologie zoals 3D-printers, lasersnijmachine, CNC-freesmachine, enz. Er zijn algemene faciliteiten voor alle studenten, waaronder een zeer goed restaurant, de Studentenwinkel, bibliotheek en laptopservice. In Amsterdam zullen verschillende ruimtes en studio's worden gebruikt.

Huisvesting
Hogeschool PXL kan adviseren over studentenhuisvesting in Hasselt. Klik hier voor meer info.
Studenten moeten zelf overnachtingen op andere plekken regelen.

Toelatingseisen
Om als student toegelaten te worden tot het Masterclassprogramma MASieraad H-A moeten studenten minimaal een bachelordiploma kunnen voorleggen, bij voorkeur op het gebied van sieraden of een ander relevant vakgebied zoals design, mode, beeldende kunst of architectuur. Studenten die geen vooropleiding in sieraden hebben, zullen in het eerste jaar een aantal cursussen volgen die specifiek gericht zijn op technologie.

Aanvraag en registratie
De registratieprocedure bestaat uit de volgende stappen:
• Tweede aanmeldingsronde: 1 april — 15 mei 2022: De student meldt zich hier aan. De student wordt beoordeeld op opleidingsniveau, vaardigheid in de Engelse taal en kwaliteit van het portfolio.
• 16 mei – 22 mei 2022: Na toelating tot de tweede ronde heeft de student een persoonlijk gesprek met docenten van MASieraad H-A en kan al dan niet worden toegelaten tot een definitieve inschrijving.
• 23 mei – 10 juni: Definitieve inschrijving onder gelijktijdige betaling van een voorschot van € 3500,-
• 15 augustus: Betalingssaldo is verschuldigd

Collegegeld
Toegang tot het Masterclass programma MASieraad H-A is € 14.000 per jaar.
Kosten voor huisvesting, reizen en materiaal zijn niet inbegrepen.
Bij toelating moet 25% van het inschrijfgeld, zijnde € 3500, binnen een maand worden betaald. Dit wordt niet gerestitueerd als de student later besluit de cursus niet te volgen.

Contact
info@masieraad.com

More