PXL-MAD organiseert een OpenLesDag op woensdag 22 februari. Kijk hier voor meer info

eArts

Het postgraduaat eArts — New Media Art in Virtual Spaces is een multidisciplinaire opleiding waarin je de kennis en de vaardigheden verwerft om digitale, artistieke ervaringen te creëren via de nieuwste technologische mogelijkheden. Door technologie en kunst te combineren is het postgraduaat een broedplaats voor innovatieve ideeën en baanbrekende projecten.
We beschouwen technologie niet enkel als een creatief hulpmiddel maar als een heel specifiek medium met een eigen esthetiek en creatieve spelregels. Het postgraduaat eArts is een eigentijds vervolgtraject waarin jouw competenties, skills, artistieke visie en technische vaardigheden aangetoond worden, en waarbij kunstenaars/ontwerpers, creatieve en technische profielen samen aan de slag gaan om in co-creatie te werken aan de kunstbeleving van morgen.

Het doel hierbij is het aansnijden van een nieuw publiek — de digital natives — en het exploreren van een nieuw werkveld voor kunstenaars en technische profielen in teamverband: digitale en virtuele kunst, creatieve XR- toepassingen (VR, AR, MR, immersieve technologieën, mocap, projection mapping,…), NFT, online en hybride events en web3-toepassingen. Maar ook hybride formats, waarbij ruimten als een immersief portaal fungeren zullen aan bod komen.

Aangezien dit nieuwe domein binnen de digitale kunsten nog in volle ontwikkeling is, zal dit postgraduaat binnen PXL-MAD een pioniersrol op zich nemen en heeft het potentieel om de artistieke web3-ontwikkelingen een bepalende richting te geven.

Programma

Module 1: Technisch-artistieke skills
In deze module krijgen deelnemers via verschillende crash-courses een overzicht van de meest gangbare en artistiek toepasbare software. Het doel van deze module is om creatieve en technische profielen eenzelfde basis mee te geven, zodat zij nadien in teamverband de aangereikte tools verder kunnen exploreren. Voorkennis in coderingstalen is niet vereist, aangezien deze module inzet op low coding, node coding en creatieve toepassingen.
Workshops: Game landschappen; Creative Coding; 3D-modelling en scanning, Creative AI

Module 2: Soft skills
Studenten vormen een persoonlijke en kritische visie over hun digitale concepten, vertrekkende vanuit techno-ethische overwegingen, maatschappelijke en/of culturele beschouwingen en innovatie-versnellende concepten.
Workshops: Artistieke storytelling in VR; UX en UI binnen digitale kunst en performances; Digitale kunstgeschiedenis / best practices; Techno-ethiek

Module 3: Eindproject
In deze module werken de deelnemers aan een eigen project in multidisciplinair teamverband. De output zal een showcase kennen in de toekomstige digitale Corda Arena. In afwachting van het fysieke gebouw zullen de eindprojecten alvast een virtuele première krijgen in de digital twin van de arena en in het VR-lab van Hogeschool PXL.
Deze module zal beoordeeld worden door een jury bestaande uit internationale digitale kunstenaars en de lesgevers van het postgraduaat.

Docenten

Sam Agten, Annelise Cechedean, Dr. Frederik De Bleser, Martina Menegon, Lieven Menschaert, Frank Theys, Kristof Timmerman, Dr. Nele Van de Mosselaer en Dr. Ine Vanoeveren.

Meer info zie online folder die je op deze pagina kan downloaden.

Contact: ine.vanoeveren@pxl.be

Inschrijven